Kontakti

Telefonski brojevi i adrese elektroničke pošte
VG Čistoća d.o.o.
Kneza Ljudevita Posavskog 45
10 410 Velika Gorica
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr

Tel. Centrala
Tel: 01 6566 750
Fax: 01 6566 760

 

Djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 745
Fax: 01 6566 760

Djelatnost odvojenog prikupljanja otpada
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 739
Fax: 01 6566 760

Djelatnost odlaganja otpada
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
e-mail adresa – odlagaliste@vgcistoca.hr
Tel/Fax: 01 6268 051

Djelatnost održavanja čistoće
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 754
Fax: 01 6566 760

 

Stručni poslovi:

Financijsko-računovodstveni poslovi
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 735
Fax: 01 6566 760

Pravni, kadrovski i opći poslovi
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 736
Fax: 01 6566 760

Nabava
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
e-mail adresa – nabava@vgcistoca.hr
Fax: 01 6566 740
Tel: 01 6566 741
Tel: 01 6566 742
Tel: 01 6566 759

Tehničko održavanje vozila i strojeva
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 737
Fax: 01 6566 760

Odnosi s javnošću
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 758
Fax: 01 6566 760

Razvoj i upravljanje projektima
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 758
Fax: 01 6566 760

 

 

Reklamacije računa: 01 6566 733

Reklamacije usluga: 01 6566 745

Novi korisnici – prijava, odjava, promjena korisnika:
01 6566 755;
01 6566 733

 

Radno vrijeme

Blagajna – od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati
( pauza od 10,30 do 11,00 sati ).

Uprava – od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati
( pauza od 10,30 do 11,00 sati ).

 

Reciklažno dvorište Velika Gorica, I. G. Kovačića bb ( sajmište )

Tel: 01 6646 982

• Ljetno radno vrijeme (1.6. – 30.9.)
– od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 21,00 sati,
– subotom od 8,00 do 16,00 sati

• Zimsko radno vrijeme (1.10. – 31.05.)
– od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 20,00 sati,
– subotom od 8,00 do 16,00 sati

nedjeljom, blagdanima, spomendanima i neradnim danima reciklažno dvorište ne radi.

 

Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb (pored Odlagališta neopasnog otpada)

Tel: 01 6268 078

– od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00,
– subotom od 07:00 do 15:00,

nedjeljom, blagdanima, spomendanima i neradnim danima reciklažno dvorište ne radi.

 

Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb

Tel: 01 6268 051
Mob: 098 444 616

• Ljetno radno vrijeme (1.6. – 30.9.)
– od ponedjeljka do subote, od 6,00 do 22,00 sati,
– nedjeljom i blagdanima odlagalište ne radi

• Zimsko radno vrijeme (1.10. – 31.05.)
– od ponedjeljka do subote, od 6,00 do 17,00 sati,
– nedjeljom i blagdanima odlagalište ne radi

 

Logo VG Čistoća