Ustroj

Obavljanje djelatnosti i poslova društva organizirano je u slijedećim ustrojstvenim cjelinama:

Uprava

 • Predsjednik uprave
 • Član uprave

Ured uprave

 • Administrativni tajnik
 • Informatički tehničar

Gospodarenje otpadom

koje obuhvaća djelatnosti iz djelokruga djelatnosti reguliranih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i to:

 • Djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u kojoj se obavljaju poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog i neopasnog otpada,
 • Djelatnost odvojenog prikupljanja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi odvojenog prikupljanja iskoristivih vrsta otada putem „zelenih otoka“ i reciklažnih dvorišta,
 • Djelatnost odlaganja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog otpada na odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava te sanacija, zatvaranje i monitoring odlagališta u skladu s posebnim propisima

Djelatnost održavanja čistoće,

 • u kojoj se obavljaju poslovi iz djelokruga komunalnih djelatnosti reguliranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a podrazumijeva poslove čišćenja ulica i trgova na području grada Velika Gorica,

Stručni poslovi

 • Financijsko-računovodstveni poslovi
 • Pravni, kadrovski i opći poslovi
 • Nabava
 • Tehničko održavanje vozila i strojeva
 • Razvoj i upravljanje projektima, zaštita okoliša i odnosi s javnošću