Kravarsko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kravarsko (pdf verzija)

Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pdf verzija)

Cjenik usluga (pdf verzija)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik (pdf verzija)

Izjava (pdf verzija)

Suglasnost na cjenik (pdf verzija)

Zahtjev za raskid ugovora o korištenju javne usluge za općinu Kravarsko (pdf verzija)

Rasporedi odvoza - 2022 (pdf verzija)

Raspored odvoza glomaznog otpada - 2022 (pdf verzija)

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta - 2021 (pdf verzija)

Spremnici za reciklažni otpad (pdf verzija)

Ukoliko u svim naseljima navedenog dana nećemo stići pokupiti miješani komunalni otpad kao i odvojeno prikupljeni otpad (papir, PET i MET ambalaža) odvoz će se nastaviti sljedećeg dana.