Kontakti

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI:

Odnosi s korisnicima, prijave odjave, promjene korisnika:
01 6566 757;
01 6566 758;
01 6566 755

Reklamacije računa, ovrhe:
01 6566 731;
01 6566 732;
01 6566 733;
01 6566 734

Reklamacije usluga:
01 6566 745;
01 6566 749

 

VG Čistoća d.o.o.
Kneza Ljudevita Posavskog 45
10 410 Velika Gorica

Ured uprave
e-mail adresa – vgcistoca@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 750
Fax: 01 6566 760

 

Uprava
Predsjednik uprave
Ivan Rak, mag. market. i prod.
Član
Željko Radić, dipl. iur.

 

Koordinator poslovnih jedinica gospodarenja otpadom
Stjepan Žugaj, ing. cestovnog prometa

 

Gospodarenje otpadom:

Poslovna jedinica sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i vozno-strojnog parka
Marko Đurašin
e-mail adresa – marko.durasin@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 745
Fax: 01 6566 760

Poslovna jedinica odvojenog prikupljanja otpada
Matija Kos
e-mail adresa – matija.kos@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 739
Fax: 01 6566 760

Poslovna jedinica odlaganja otpada
Nikola Galeković
e-mail adresa – nikola.galekovic@vgcistoca.hr
e-mail adresa – odlagaliste@vgcistoca.hr
Tel/Fax: 01 6268 051

 

Održavanje čistoće:

Poslovna jedinica održavanja čistoće:
Ivan Skrbin
e-mail adresa – ivan.skrbin@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 754
Fax: 01 6566 760

 

Stručne službe:

Financijsko-računovodstvena služba
Ksenija Jurković, dipl. oec.
e-mail adresa – ksenija.jurkovic@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 735
Fax: 01 6566 760

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
Dinka Bičanić, dipl. iur.
e-mail adresa – dinka.bicanic@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 736
Fax: 01 6566 760

Služba nabave
Mirna Kotaran
e-mail adresa – mirna.kotaran@vgcistoca.hr
e-mail adresa – nabava@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 759
Fax: 01 6566 740

 

Koordinator stručnih poslova Razvoja i upravljanja projektima, Zaštite okoliša, Marketinga i odnosa s korisnicima i Održavanja i razvoja informatičkog sustava
Marijan Galović

 

Stručni poslovi:

Marketing i odnosi s korisnicima
Maja Markuz
e-mail adresa – maja.markuz@vgcistoca.hr
Tel: 01 3333 561
Fax: 01 6566 760

Zaštita okoliša
Darko Žak
e-mail adresa – darko.zak@vgcistoca.hr
Tel: 01 3333 560
Fax: 01 6566 760

Razvoj i upravljanje projektima
Marko Ružić
e-mail adresa – marko.ruzic@vgcistoca.hr
Tel: 01 6566 738
Fax: 01 6566 760

Održavanje i razvoj informatičkog sustava
Damir Šaban
e-mail adresa – damir.saban@vgcistoca.hr
Tel: 01 2369 062
Fax: 01 6566 760

 

 

RADNO VRIJEME:

Blagajna – od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 14,30 sati
( pauza od 10,30 do 11,00 sati ).

Uprava – od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati
( pauza od 10,30 do 11,00 sati ).

 

Reciklažno dvorište Velika Gorica, I. G. Kovačića bb ( sajmište )

Tel: 01 6646 982

• Ljetno radno vrijeme (1.6. – 30.9.)
– od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 21,00 sati,
– subotom od 8,00 do 16,00 sati

• Zimsko radno vrijeme (1.10. – 31.05.)
– od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 20,00 sati,
– subotom od 8,00 do 16,00 sati

nedjeljom i blagdanima reciklažno dvorište ne radi

 

Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb (pored Odlagališta neopasnog otpada)

Tel: 01 6268 078

– od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00,
– subotom od 07:00 do 15:00,

nedjeljom i blagdanima reciklažno dvorište ne radi

 

Sakupljanje i odvoz otpada

Tel: 01 6566 749
Fax: 01 6566 760

  • Ljetno radno vrijeme (1.6. – 30.9.)
    – od ponedjeljka do petka, od 6,00 do 14,00 sati,
  • Zimsko radno vrijeme (1.10. – 31.05.)
    – od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 15,00 sati,

Napomena: otpad se odvozi na sve blagdane i državne praznike osim na: Božić, Novu Godinu i Uskrsni ponedjeljak

 

Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb

Tel: 01 6268 051
Mob: 098 444 616

• Ljetno radno vrijeme (1.6. – 30.9.)
– od ponedjeljka do subote, od 6,00 do 22,00 sati,
– nedjeljom i blagdanima odlagalište ne radi

• Zimsko radno vrijeme (1.10. – 31.05.)
– od ponedjeljka do subote, od 6,00 do 17,00 sati,
– nedjeljom i blagdanima odlagalište ne radi

 

Logo VG Čistoća