Papir

 

           

U plavi spremnik za papir molimo odlažite:- papir (listove, omotnice, i dr.), novine, časopise, reklamne prospekte, kataloge, fascikle, kalendare, bilježnice, knjige, papirnate i kartonske vrećice, pisaći i kompjuterski papir, uredski papir
- role od papirnatih ručnika i toaletnog papira, kartonske kutije i ostalu kartonsku i papirnatu ambalažu.

U plavi spremnik za papir molimo NE odlagati:
- višeslojnu ("Tetrapak") ambalažu za napitke, mliječne proizvode, gotova jela i grickalice
- iskorištene maramice i prljave papirnate ubruse
- papir i karton koji je mastan ili onečišćen ostatcima hrane
- fotografije i foto papir
- nikakav drugi otpad

 

VIŠESLOJNA AMBALAŽA ILI “TETRAPAK" naziv je za pakiranje za tekućine. Tetrapak se sastoji od čvrsto povezanih materijala 75% papira, 20% plastike (polietilen) i 5% aluminija. Procjenjuje se da se u Hrvatskoj godišnje plasira oko 11.000 tona višeslojne kartonske ambalaže za napitke. MOLIMO ODLAŽITE TETRAPAK U POSUDU ZA AMBALAŽU!

Obratite pozornosti na ovo:
- odlažite samo čisti papir i karton
- uklonite spajalice, spiralni uvez i druge materijale koji se mogu zasebno reciklirati
- prije odlaganja, papir i karton izravnajte i stisnite kako bi u spremnik moglo stati što više materijala
- veće količine kartonske ambalaže (kao i stiropor od pakiranja) koje ne stanu u plavi spremnik, možete besplatno odložiti u najbliže reciklažno dvorište