Miješani komunalni otpad

 

         

 

Tri zlatna pravila recikliranja:

  • Spriječite nastanak otpada i reciklirajte sve što se može reciklirati! 

  • Odvojeno odlažite otpad po vrstama, pazite što bacate u koji spremnik! 

  • Smanjite uporabu jednokratnih plastičnih predmeta kao što su vrećice!OTPAD ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Otpad za reciklažu!

Sve vrste komunalnog otpad koji se može reciklirati: odjeća i obuća, staklena ambalaža - može se odložiti i u spremnike na javnim površinama; papir, karton, sve vrste stakla, plastike, drveta, gume, metala; stiropor, građevinski otpad, otpadna jestiva ulja i masti, glomazni otpad…

 

Problematični i opasni otpad!

Baterije, akumulatori, otpadna motorna, hidraulička i druga ulja i masti, stari lijekovi, ostatci kemikalija, otrova, detergenata, kiseline i lužine, boje, lakovi, ljepila, smole, posude pod tlakom, ambalaža i filtri onečišćeni opasnim tvarima, fluorescentne cijevi i žarulje, LED svjetiljke, rashladni uređaji i ostali otpadni električni i elektronički uređaji...

 

Glomazni otpad!

Stari namještaj, madraci, sanitarije, otpadna stolarija i bravarija, veći plastični, metalni drveni i drugi predmeti, ogledala, prozorska stakla...

 

STAKLO

DA! Staklene boce i staklenke svih boja, staklene čaše.

NE! Ravno prozorsko staklo, medicinsko i automobilsko staklo, staklena ambalaža u kojoj su bile opasne tvari, kristal, ogledala, porculan i keramika, fluorescentne žarulje i cijevi, staklena ambalaža onečišćena ostatcima sadržaja.

 

Ne bacajte stakleni otpad, kako se staklenke ne bi razbile i ozlijedile vas! Prije odlaganja ispraznite sadržaj i operite staklenu ambalažu.

 

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

DA! Sav otpad koji se ne može odvojeno odložiti u ostale spremnike ili u reciklažno dvorište; npr. vlažne maramice, higijenski ulošci i tamponi, pelene, opušci i pepeo od cigareta, britvice za brijanje, sadržaj vrećica iz usisivača, onečišćena ambalaža.

NE! Problematični i opasni otpad, tekstil i odjeća, sav drugi otpad koji se može reciklirati.

 

Odvojite sav korisni, problematični i opasni otpad koji proizvedete u kućanstvu, a u ovu kantu bacite samo ono što nikako nije moguće drukčije zbrinuti.

 

             

                                               

PLASTIKA I METAL

DA! Plastična i tetrapak ambalaža kozmetičkih i prehrambenih proizvoda, konzerve i aluminijske limenke, plastični i metalni poklopci i čepovi, aluminijska folija, plastične vrećice.

NE! Ambalaža od opasnih tvari - kemikalija, zapaljivih tvari i otrova, boja, lakova itd.

 

Svu ambalažu odložite čistu, ispranu vodom i bez sadržaja; istisnite zrak iz boca, izravnajte bocu ili tetrapak i vratite čep da ostane stisnuta.PAPIR I KARTON

DA! Novine, časopisi, knjige, bilježnice, kartonska i papirnata ambalaža, papirnate vrećice.

NE! Tetrapak ambalaža, plastificirani i metalizirani papir, masni ili hranom onečišćeni papir (npr. kutije od pizze), fotografije.

 

U spremnik ne odlažite onečišćen ili vlažan papir i karton.

 

BIOOTPAD

DA! Kuhinjski otpad od sirovog voća i povrća, ostaci kuhane biljne hrane (samo kruti, ne tekućina!), ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja, uvelo bilje i zemlja od cvijeća, čačkalice, pokvarene suhe namirnice bez ambalaže, korišteni papirnati ubrusi i vrećice od recikliranog papira, papir za pečenje, piljevina, stelja malih kućnih ljubimaca (ptice, hrčci i sl.)

NE! Vlažne maramice, pelene i izmet općenito, ostaci duhana, sadržaj vrećice usisivača 

 

Nemojte stavljati u spremnik za biootpad plastične vrećice ili folije, za oblaganje kante za biootpad koristite papirnatu ambalažu (najbolje od recikliranog papira) ili izravno ispraznite u spremnik kantu/vrećicu koju držite u kuhinji, a onečišćenu vrećicu bacite u miješani komunalni otpad.