Opis djelatnosti društva

Djelatnost društva temelji se na pružanju usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada,
odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada, održavanja čistoće javnih površina na području
Grada Velike Gorice čišćenjem javnih zelenih i prometnih površina. 

Od 2020. godine društvo, osim na području Grada Velike Gorice, svoje usluge pruža i na području općina Kravarsko, Orle i Pokupsko.

U Gradu Velikoj Gorici i u okolnim općinama Pokupsko, Orle i Kravarsko i njihovim naseljima živi 69.703 stanovnika.

Vizija: Trgovačko društvo VG Čistoća d.o.o. je financijski neovisan i prepoznatljiv gospodarski
subjekt u javnom vlasništvu koji djelatnost gospodarenja otpadom obavlja kvalitetno,
učinkovito i odgovorno, vodeći računa o najvišim standardima zaštite okoliša i
povećanju kvalitete života u zajednici.

Misija: TD VG Čistoća d.o.o. odgovorno, kvalitetno i stručno obavlja djelatnost gospodarenja
otpadom na ekološki prihvatljiv i ekonomski optimalan način, u skladu s propisima, najvišim
standardima zaštite okoliša i društvene odgovornosti, koristeći nove tehnologije.
U svrhu postizanja propisanih ciljeva gospodarenja otpadom, djeluje na kontinuiranom
osvješćivanju zajednice o održivom gospodarenju otpadom te surađuje s relevantnim dionicima.