Stigle posude za odvojeno sakupljanje otpada, uskoro kreće podjela

VG Čistoća u suradnji sa Gradom preuzela je ovih dana svih 22 tisuće posuda za odvojeno sakupljanje otpada koje su za novi sustav gospodarenja otpadom nabavljene putem programa Fonda za zaštitu okoliša u vrijednosti gotovo 8 milijuna kuna. 

Krajem mjeseca lipnja krenut će podjela svim korisnicima koji sada nemaju posude za razvrstavanje i nakon podjele kreće novi sustav gospodarenja otpadom na području cijeloga grada, odvajanje na kućnom pragu za sve korisnike koji za cilj ima povećanje postotka razvrstanoga otpada na području cijeloga grada odnosno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištu Mraclinska Dubrava.