Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u 2020. godini

PONEDJELJAK


OKRUG I ekipa III
1. Zagrebačka ulica, lijeva strana od k.br. 1 do 19
2. Trg kralja Tomislava od k.br. 32 do 41
3. Trg kralja Petra Krešimira IV od k.br. 2 do 4
4. Školska ulica od k.br. 1 do 57
5. Kurilovečka ulica od k.br. 1 do 70 (do ulice Matice hrvatske)
6. S. Kolara ulica k.br. 1 do 13 i k.br. 2 do 8
7. Ulica M. Magdalenića i Trg maršala Tita (kante)
8. Ulica J. Pucekovića i ulica M. Slatinskog (kante)
9. Ulica Matice hrvatske od k.br. 1 do 39 (kante)

OKRUG II ekipa II
1. Trg kralja Tomislava od k.br. 4 do 28
2. Zagrebačka ulica od k.br. 2 do 22
3. Ulica kneza Branimira
4. Ulica kneza Domagoja
5. Ulica kneza Trpimira
6. Ulica kneza Mislava
7. Ulica kralja S. Držislava
8. Ulica kneza Ratimira
9. Ulica kralja D. Zvonimira od k.br. 2 do 26 i k.br. 1 do 21
10. Ulica kralja S. Tomaševića
11. Ulica kralja P. Svačića od k.br. 2 do 32
12. Pleška ulica k.br. 1 do 51 i k.br. 2 do 56
13. Rakarska ulica
14. Šetalište F. Lučića
15. Ulica V. Majera
16. Ulica T. Ujevića
17. Ulica M. Kerstnera
18. Ulica J. Habdelića
19. Šenoina i odvojci (samo odvojci)

OKRUG III ekipa I
1. Ulica N. Šopa
2. Ulica N. Bonifačića
3. Trg S. Radića
4. Ulica S. Kolara od k.br. 12 do 74 i k.br. 39 do 103
5. Ulica Matice hrvatske k.br. 22 do 132
6. Ulica V. Vidrića
7. Kobilić
8. Kurilovečka od Ul. Matice hrvatske do Ul. A.K. Miošića

OKRUG IV ekipa IV
1. Trg P. Krešimira IV od k.br. 6 do 15
2. Radar, Sajmišna bb
3. Ulica E. Laszowskog
4. Gusićev prolaz
5. Turopoljska ulica
6. Ilijaška ulica
7. Ulica S. Fabijančića Jape od k.br. 1 do 59 i k.br. 2 do 56
8. Ulica Braće Radić od k.br. 2 do 64 i k.br. 1 do 45
9. Radićev odvojak
10.Sajmišna ulica
11. Ulica J. Kozarca
12. Trebnjanska ulica
13. Malogorička ulica
14. Sisačka ulica
15. Šenoina ulica od k.br. 50 do 112 i k.br. 71 do 119 (cijela ul. bez odvojaka)
16. Ulica A. Cvetkovića od k.br. 1 do 55 i k.br. 2 do 48
17. Ulica K.Š. Đalskog
18. Ulica Seljine brigade od k.br. 1 do 31 i k.br 2 do 72

OKRUG V ekipa VII
1. S. Kolara ulica k.br. 10
2. M. Magdalenića ulica k.br. 1, 2
3. Trg maršala Tita 9
4. J. Pucekovića ulica (Dom zdravlja, vrtić)
5. M. Slatinskog ulica k.br. 2, 4
6. Matice hrvatske ulica k.br. 3, 7
7. S. Kolara (HPT, Elektra)
8. Pleška ulica (Srednja škola)
9. S. Kolara ulica k.br. 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
10. Kralja D. Zvonimira 9 do 21,22 i 24
11. Gudci
12. Zagrebačka 29 - 37
13. Tržni centar, Trg kralja Petra Krešimira IV

OKRUG VI ekipa VI
1. MZLZ – Pleso
2. Sajmište i groblje
3. Velika i Mala Kosnica, Petina
4. Kosnica – prognaničko naselje

OKRUG VI - A ekipa V
1. Donja Lomnica, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
2. Ogulinec

UTORAK

OKRUG VII ekipa III
1. Zagrebačka ulica od k.br. 39 do 117. i k.br. 140 do 164
2. Bratstvo i ulica E. Kvaternika
3. Crpilište
4. Ulica kneza LJ. Posavskog od k.br. 2 do 54 i k.br. 1 do 39
5. Ulica S. Lučića
6. Ulica J. Palmotića
7. Ulica A. Cesarca
8. Ulica J. Pavičića
9. Ulica Željka Sabola
10. Ulica D. Domjanića
11. Ulica A.G. Matoša
12. Ulica P. Preradovića
13. Ulica Matice Hrvatske od k.br.2 do 20

OKRUG VIII ekipa II
1. Zagrebačka ulica od k.br. 82 do 138
2. Ulica P. pl. Škrleca
3. Ulica J. Grdenića pl. Jarebičkog
4. Ulica N. pl. Škrleca Lomničkog
5. Ulica Đ. pl. Josipovića
6. Ulica A. pl. Zdenčaja
7. Ulica F.pl.Pogledića Kurilovečkog
8. Ulica M. Lovraka
9. Ulica O. Župančića
10. Podbrežnica

OKRUG IX ekipa I
1. Kolodvorska ulica od k.br. 66 do 142 i k.br. 61 do 157
2. Ulica N. Tesle od k.br. 1 do 17 i k.br. 33 do 47
3. Ulica R. Boškovića
4. Ulica dr. A. Mohorovičića
5. Ulica J. Pančića
6. Ulica dr. L. Ružičke
7. Ulica don Frane Bulića
8. Trg Ante Starčevića
9. Ulica N. Nodila
10. Ulica S. Penkale
11. Ulica dr. A. Štampara
12. Ulica A.K. Miošića
13. Ulica kneza Porina
14. Ulica I. Mažuranića
15. Ulica I.G. Kovačića
16. Ulica E. Kumičića
17. Ulica S. Fabijančića Jape od k.br. 61 do 79 i k.br. 58 do 72
18. Ulica Matije Gupca 4 do 6A
19. Ulica Marina Getaldića

OKRUG X ekipa IV
1. Zagrebačka ulica k.br. 22 do 80
2. Ulica HBZ k.br. 1 do 49 i k.br. 2 do 78
3. Cvjetno naselje od k.br. 1 do 19 i k.br. 4 do 18
4. Ulica kralja P. Svačića od k.br. 1 do 15
5. Ulica kraljice Katarine
6. Ulica J. Dobrile k.br. 2 - 16, 26 - 48, 50 - 58
7. Kolodvorska od k.br. 1 do 59 i k.br. 2 do 64
8. Rakarje

OKRUG XI ekipa VII
1. Ulica Dr. J.Dobrile k.br. 18 - 24, 60 - 80
2. Industrijska zona, Vukomerička b.b., dio
3. Lukavec
4. Fausta Vrančića
5. Zagrebačka, kod burze
6. Zagrebačka, centar za odgoj

OKRUG XII ekipa VI
1. Groblje
2. MZLZ - Pleso
3. Industrijska zona, Vukomerička ,dio
4. KPD Turopolje
OKRUG XII – A ekipa V
1. Rakitovec, Turopolje, Buševec, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
2. Novo Selo
3. Čička Poljana (dio)

SRIJEDA

OKRUG XIII ekipa I
1. Velika Mlaka
- Ulice: Dolenec, N. Tesle, Trg majke Hrvatice, Karla Weingartnera, M. Budaka,
I.G. Kovačića, Prilaz I.G.Kovačića, Glagolići, Munđeri, J. Muhlina, A. Švarića,
N. Kramarića, I. Lackovića, V. Nazora, A. Grahovara, Napredak, M. Gupca,
Pavlinska, Svete Barbare – desna strana (parni brojevi), Vlatka Mačeka,
Fra Grge Martića, Jocina, Matijaškinova, Šnajderova, Zagrebačka (dio)

OKRUG XIV ekipa II
1. Velika Mlaka
- Ulice: D. Miletić, Kovači, Prilaz Kovačima, Smendrovićeva, Pažuli, Đinekova,
V. Jurkovića, Bradašićeva, I. Zdenčaja, Školska, Velikomlačka, Hrvatske
mladeži, Zagrebačka(dio), Prilaz Zagrebačkoj cesti, M.Basarovića, Zamlačka,
Svete Barbare – lijeva strana (neparni brojevi), Štefanova, Turopoljska, B. Bušića, D.
Cesarića, T. Ujevića, Cavtatska (desna strana), Goranska (do granice s Velikim Poljem)
2. Gradići
3. Mraclin (Ul. Braće Radića 1 – 114, V. Nazora, L. Galekovića)

OKRUG XV ekipa III
1. Kurilovec, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
OKRUG XVI ekipa IV
1. Pleso
2. Novo Čiče

OKRUG XVII ekipa VII
1. Ključić Brdo
2. Šiljakovina
3. Kozjača, ekipa VIII
4. Velika Buna, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
5. Mala Buna, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
6. Gustelnica, ekipa VIII
7. Krušak (glavna)

OKRUG XVIII ekipa VI
1. MZLZ, Pleso
2. Kušanec
3. Gradići – Ulica kralja Tomislava, S.S. Kranjčevića, Drniška, Kijevska, Primorska,
Čiovljanska, Zagrebačka, Vukovarska, Baranjska, A. Šenoe.
4. Mraclin
5. KPD Turopolje

OKRUG XIX ekipa V
1. Jagodno
2. Donje Podotočje, dio ekipa VIII, po posebnom rasporedu
3. Ribnica
4. Čička Poljana (dio) “gornja“

ČETVRTAK
OKRUG I ekipa III
1. Zagrebačka ulica, lijeva strana od k.br. 1 do 19
2. Trg kralja Tomislava od k.br. 32 do 41
3. Trg kralja Petra Krešimira IV od k.br. 2 do 4
4. Školska ulica od k.br. 1 do 57
5. Kurilovečka ulica od k.br. 1 do 70
6. S. Kolara ulica k.br. 1 do 13 i k.br. 2 do 8
7. Ulica M. Magdalenića i Trg maršala Tita (kante), Policijska postaja .V.G.
8. Ulica J. Pucekovića i ulica M. Slatinskog (kante)
9. Ulica Matice hrvatske od k.br. 1 do 39 (kante)
10. Petrovina Turopoljska

OKRUG II ekipa II
1. Trg kralja Tomislava od k.br. 4 do 28
2. Zagrebačka ulica od k.br. 2 do 22
3. Ulica kneza Branimira
4. Ulica kneza Domagoja
5. Ulica kneza Trpimira
6. Ulica kneza Mislava
7. Ulica kralja S. Držislava
8. Ulica kneza Ratimira
9. Ulica kralja D. Zvonimira od k.br. 2 do 26 i k.br.1 do 21
10. Ulica kralja S. Tomaševića
11. Ulica kralja P. Svačića od k.br. 2 do 32
12. Pleška ulica k.br. 1 do 51 i k.br. 2 do 56
13. Rakarska ulica
14. Šetalište F. Lučića
15. Ulica V. Majera
16. Ulica T. Ujevića
17. Ulica M. Kestnera
18. Ulica J. Habdelića
19. Šenoina (dio) i odvojci
20. Trg M. Tita 9, M. Slatinskog 2 i 4, Matice Hrvatske 3 i 7

OKRUG III ekipa I
1. Ulica N. Šopa
2. Ulica N. Bonifačića
3. Trg S. Radića
4. Ulica S. Kolara od k.br. 12 do 74 i k.br. 19 do 103
5. Ulica Matice hrvatske k.br. 22 do 132
6. Ulica V. Vidrića

OKRUG IV ekipa IV
1. Trg P. Krešimira IV od k.br. 6 do 15
2. Radar, Sajmišna bb
3. Ulica E. Laszowskog
4. Gusićev prolaz
5. Turopoljska ulica
6. Ilijaška ulica
7. Ulica S. Fabijančića Jape od k.br. 1 do 59 i k.br. 2 do 56
8. Ulica S. Radića od k.br. 2 do 64 i k.br. 1 do 45
9. Radićev odvojak
10. Sajmišna ulica
10. Ulica J. Kozarca
11. Trebnjanska ulica
12. Malogorička ulica
13. Sisačka ulica
14. Šenoina ulica od k.br. 50 do 112 i k.br. 71 do 119
15. Ulica A. Cvetkovića od k.br. 1 do 55 i k.br. 2 do 48
16. Ulica K.Š. Đalskog
17. Ulica Seljine brigade od k.br. 1 do 31 i k.br 2 do 72

OKRUG V ekipa VII
1. Dubranec, Cerovski Vrh, Vukomerić, Bukovčak,
Petravec, Jerebić, Prvonožina, Cvetković Brdo, Peršinovec
2. Kralja D.Zvonimira 9 do 21 i 22, 24
3. S. Kolara 10, Pošta, Elektra
3. M.Magdalenića 1.,2.
4. Zagrebačka 29 do 37
5. Gornja Lomnica, ekipe I,II,IV; svaki tjedan jedna ekipa

OKRUG VI ekipa VI
1. MZLZ – Pleso
2. Sajmište i groblje
3. Staro Čiče
4. Kosnica – prognaničko naselje

OKRUG VI – A ekipa V
1. Obrezina
2. Drenje
3. Ščitarjevo
4. Kuče

PETAK

OKRUG VII ekipa III
1. Zagrebačka ulica od k.br. 39 do 117. i k.br. 140 do 164
2. Bratstvo i ulica E. Kvaternika
3. Crpilište
4. Ulica kneza LJ. Posavskog od k.br. 2 do 54 i k.br. 1 do 39
5. Ulica S. Lučića
6. Ulica J. Palmotića
7. Ulica A. Cesarca
8. Ulica J. Pavičića
9. Ulica Željka Sabola
10. Ulica D. Domjanića
11. Ulica A.G. Matoša
12. Ulica P. Preradovića
13. Ulica Matice Hrvatske od k.br.2.do 20

OKRUG VIII ekipa II
1. Zagrebačka ulica od k.br. 82 do 138
2. Ulica P. pl. Škrleca
3. Ulica J. Grdenića pl. Jarebičkog
4. Ulica N. pl. Škrleca Lomničkog
5. Ulica Đ. pl. Josipovića
6. Ulica A. pl. Zdenčaja
7. Podbrežnica
8. Ulica M. Lovraka
9. Ulica O. Župančića
10.Ulica F. pl. Pogledića Kurilovečkog

OKRUG IX ekipa I
1. Kolodvorska ulica od k.br. 66 do 142 i k.br. 61 do 157
2. Ulica N. Tesle od k.br. 1 do 17 i k.br. 21 do 47
3. Ulica R. Boškovića
4. Ulica dr. A. Mohorovičića
5. Ulica J. Pančića
6. Ulica dr. L. Ružičke
7. Ulica don F. Bulića
8. Trg Ante Starčevića
9. Ulica N. Nodila
10. Ulica S. Penkale
11. Ulica dr. A. Štampara
12. Ulica A. K. Miošića
13. Ulica kneza Porina
14. Ulica I. Mažuranića
15. Ulica I.G. Kovačića
16. Ulica E. Kumičića
17. Ulica S. Fabijančića Jape od k.br. 61 do 79 i k.br. 58 do 72
18. Ulica Matije Gupca 4 do 6A
19. Ulica Marina Getaldića

OKRUG X ekipa IV
1. Zagrebačka ulica k.br. 22 do 80
2. Ulica HBZ k.br. 1 do 49 i k.br. 2 do 78
3. Cvjetno naselje od k.br. 1 do 19 i k.br. 4 do 18
4. Ulica kralja P. Svačića od k.br. 1 do 15
5. Ulica kraljice Katarine
6. Ulica J. Dobrile k.br. 2-16, 26 - 48, 50 - 58
7. Kolodvorska od k.br. 1 do 59 i k.br. 2 do 64
8. Gornje Podotočje
9. KPD Turopolje

OKRUG XI ekipa VII
1. Zagrebačka, kod burze
2. Ulica Dr. J.Dobrile k.br. 18 - 24, 60 - 80
3. Industrijska zona, Vukomerička b.b., dio
4. Fausta Vrančića
5. Nikole Tesle 21 do 31
6. Okuje
7. Tržni centar, Trg Petra Krešimira IV
8. Lazina Čička
9. Bapča

OKRUG XII ekipa VI
1. MZLZ - Pleso
2. Vukovina
3. Industrijska zona, Vukomerička b.b., dio

OKRUG XII – A ekipa V
1. Črnkovec
2. Selnica Ščitarjevska, naizmjenično III i IV ekipa
3. Lekneno Ščitarjevsko
4. Trnje
5. Strmec Bukevski
6. Zablatje Bukevsko
7. Sop Bukevska
8. Sasi
9. Novaki

SUBOTA

OKRUG XXII dežurna ekipa
1. MZLZ - Pleso

NEDJELJA

OKRUG XXIII dežurna ekipa
1. MZLZ - Pleso