Provjerite novi raspored odvoza otpada

Novi raspored odvoza za cijelo područje Grada Velike Gorice od danas je u primjeni. Prvi je dan novog sustava gospodarenja otpadom koji donosi prelazak na razvrstavanje otpada, a zbog čega je uveden i novi raspored odvoza u kojemu su sada uz zelene posude za miješani komunalni otpad i smeđe za biorazgradivi otpad, plave za papir te žute za plastičnu i metalnu ambalažu.

VG Čistoća je dostavila svim korisnicima novi raspored odvoza s posljednjim mjesečnim računom, a rasporedi odvoza su objavljeni i na internetskim stranicama www.vgcistoca.hr.

- Novi raspored odvoza potpuno je drugačiji od dosadašnjega zbog većeg broja odvoza koji je uveden radi preuzimanja razvrstanog otpada – biorazgradivog otpada, papira, plastične i metalne ambalaže, te pozivamo naše korisnike da provjere novi raspored kako bi svoje posude predali u prave dane odvoza po novome rasporedu – pozivaju iz VG Čistoće.

Novi raspored odvoza najviše promjena donosi korisnicima u goričkim naseljima koji do sada nisu imali posude za odvojeno sakupljanje otpada te iz VG Čistoće još jednom pozivaju građane da razvrstavanjem kućnog otpada mogu utjecati i na svoj račun za zbrinjavanje otpada. Naime, po novome sustavu naplaćuje se odvoz miješanog komunalnog otpada (zelena posuda) te razvrstavanjem otpada smanjujemo količinu otpada u zelenoj posudi koju stoga možemo manje puta predati na odvoz. Odvoz reciklabilnog otpada (biorazgradivi otpad, papir, plastična i metalna ambalaža) se ne naplaćuje.

 

Preuzeto s portala: vgdanas

Tagovi: