ODRŽANA JE KONFERENCIJA U ORGANIZACIJI VELIKOGORIČKE RAZVOJNE AGENCIJE VE GO RA

PONOVNOM UPOTREBOM HRANE DO SMANJENJA BIOOTPADA

Predstavnici VG Čistoće prisustvovali su konferenciji Uloga gradova u smanjenju i sprječavanju nastanka otpada od hrane koja se održala u organizaciji velikogoričke razvojne agencije VE GO RA u prostorijama Poduzetničkog inkubatora u Velikoj Gorici.

Tema konferencije usredotočila se na aktualnu problematiku postupanja s viškom hrane koja ne mora nužno postati otpadni materijal, nego se na razne načine može ponovno upotrijebiti - bilo u domaćinstvu ili prehrambenoj industriji. Također, projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj gradskih sustava hrane po načelu „ od polja do stola „ kao i edukaciju o redistribuciji hrane prije nego završi u kanti za bio otpad.

Organizatori su pohvalili dobru suradnju s komunalnim poduzećem VG Čistoćom koja već provodi aktivnosti smanjenja biorazgradivog otpada kroz razne modele edukacijskih aktivnosti i podjelu kompostera. Ključno je osvijestiti građane da odbačena hrana često ne mora postati otpad, nego se na razne načine njezin rok trajanja i upotreba mogu produžiti zamrzavanjem, sušenjem ili stvaranjem novih prehrambenih proizvoda.

Organizatori su pozvali sve građane i građanke Velike Gorice kao i Zagrebačke županije da se informiraju o ciklusima proizvodnje hrane te prihvaćanju načela u kojem nije sva hrana otpad. Potrebno je proširiti svijest o mogućnostima kako zbrinuti prehrambene proizvode, kako ih ponovno upotrijebiti i kako smanjiti bacanje proizvoda čiji bi se rok trajanja mogao jednostavno produžiti već u samom kućanstvu. Na taj način smanjila bi se količina biootpada a samim time smanjio i pritisak na okoliš.