Odluka o prodaji teretnog vozila prikupljanjem ponuda

Temeljem clanka 153. Pravilnika o radu VG Čistoca d.o.o., (Ur. broj: 214/2016; 1968/2016; 4628/2016; 5698/2019; 2648/2020 I 3961/2020), predsjednik Uprave Ivan Rak, bacc.oec., donosi

ODLUKU

o prodaji teretnog vozila prikupljanjem ponuda

 I Predmet prodaje

 Marka i tip vozila: MITSUBISHI CANTER FUSO 7C15

 • broj šasije: TYBFEB71CLDY05506
 • godina proizvodnje:
 • oblik karoserije. za prijevoz otpada
 • datum prve registracije: 05.2015.
 • vrsta motora: EURO 6
 • snaga motora (kw): 110
 • zapremnina motora (ccm): 2998
 • prijeđeni kilometri: 631
 • boja vozila: bijela
 • vrsta mjenjača: automatski s retarderom
 • masa vozila (kg): 970
 • najveća dopuštena masa (kg9: 490
 • marka i tip nadogradnje: FARID RCV MK 1-7
 • serijski broj nadogradnje: 0048/00499
 • broj radnih sati nadogradnje: 377

II Uvjeti i kriteriji prodaje 

Kriterij prodaje je najviša ponuđena cijena te pravo na kupnju vozila ostvaruje ponuđač koji ponudi najveći iznos.

Početna cijena vozila iznosi 230.000,00 kn (slovima: dvjestotridesettisućakuna).

Vozilo se prodaje prema načelu ,,viđeno-kupljeno" čime su isključeni svi naknadni prigovori, PDV i pristojbe u vezi s prodajom dužan je platiti kupac i to na (postignutu) prodajnu cijenu vozila.

Predmet prodaje može se razgledati, radnim danom, na adresi Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Mraclin u razdoblju od 15.12 do 22.12.2020. godine, uz prethodnu najavu gosp. Stjepanu Žugaju, ing prometa, na broj mob: 099 220 2295, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Ugovor o kupoprodaji vozila prodavatelj će sklopiti s kupcem u roku od 8 dana računajući od dana sastavljanja zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Kupac koji ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji s prodavateljem ili ne uplati ugovoreni iznos kupoprodajne cijene u roku navedenom u ugovoru smatrat će se da je odustao od kupnje te će se ugovor sklopiti s ponuditeljem koji je po ponuđenom iznosu cijene kao drugi po redu naveden u Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

III Dostava, pregled i ocjena ponuda 

Isključivo pisane ponude ponuditelji dostavljaju putem poštanske sluzbe iii predajom na urudžbeni zapisnik Drustva, radnim danom, u vremenu od 8,00 do 15, 00 sati, na adresi Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45, s naznakom ,,ne otvaraj" - Ponuda za teretno vozilo MITSUBISHI FUSO, zaključno do 22.12.2020. godine.

Otvaranje ponuda nije javno.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Uprave

Ivan Rak, bacc.oec

 

ODLUKA (pdf verzija)