Obavijesti korisnicima naših usluga

Obavijesti korisnicima naših usluga.
U srijedu 1. svibnja, na Međunarodni praznik rada, reciklažna dvorišta Velika Gorica i Mraclin neće raditi.

Komunalni otpad odvoziti će se po redovnom rasporedu za srijedu.