Obavijest o sakupljanju božićnih drvaca

Nakon blagdana Sveta tri kralja počinje sakupljanje rezanih božićnih drvaca na području grada Velike Gorice.

Božićna drvca možete odložiti:

  • na javnu zelenu površinu u blizini spremnika za komunalni otpad
  • pored zelenih otoka
  • na reciklažnim dvorištima: Velika Gorica, Ivana Gorana Kovačića bb  (Sajmište)                                                                                                    Mraclinska Dubrava, pored Odlagališta

Sakupljanje će potrajati do kraja siječnja, odnosno početka veljače.

VG Čistoća d.o.o.