Obavijest o neispravnom odlaganju otpada

Poštovani građani/ke

MOLIMO VAS DA U SPREMNIKE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA ODLAŽETE ISKLJUČIVO RECIKLANTE KOJI SU ZA NJIH NAMJENJENI!

Posljednjih mjeseci događa se da se u spremnicima za tekstil, plastiku i papir nalazi miješani komunalni otpad, što predstavlja veliki problem prilikom sakupljanja otpada i daljnje obrade.

Poseban problem predstavlja onečišćenje tekstilnog otpada, koji pod različitim negativnim utjecajima miješanog komunalnog otpada (vlaga, plijesan, neugodni mirisi) ne postaje korisna sirovina nego smeće i mora se odložiti na odlagalište otpada. Stoga je važno pridržavati se uputa na spremnicima i pravilno odlagati otpad.

Ukoliko su spremnici puni, reciklabilni otpad korisnici mogu potpuno besplatno zbrinuti na Reciklažnom dvorištu Velika Gorica, I. G. Kovačića bb, Velika Gorica (Sajmište), Reciklažnom dvorištu Mraclinska Dubrava, mobilnom reciklažnom dvorištu ili na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava.

Pozivamo sve građanke i građane na savjesno odvajanje otpada sa zajedničkim ciljem očuvanja

 

prirode i okoliša!