Obavijest korisnicima usluga VG Čistoće s područja Kozjače, Šiljakovine i Gudca

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da dana 23. siječnja 2024. god. zbog poteškoća pri sakupljanju odvojenog reciklabilnog otpada nismo bili u mogućnosti izvršiti uslugu na području rubnih dijelova  Kozjače, Šiljakovine i Gudca te ćemo izvanredni odvoz izvršiti dana 30. siječnja 2024. godine u utorak.  

 

S poštovanjem,

                                                                                                         VG Čistoća d.o.o.