Obavijest korisnicima usluga reciklažnih dvorišta

Poštovani korisnici,

Otpad koji ne možete odvojiti „na kućnome pragu“ možete u radno vrijeme predati u naša reciklažna dvorišta – u Velikoj Gorici, Ulica Ivana Gorana Kovačića b.b. i u Mraclinu, Ulica Ladislava Galekovića 1/12.

Međutim, kako bismo Vam to omogućili, od idućeg tjedna u reciklažno dvorište morate ponijeti sa sobom i dva dokumenta – osobnu iskaznicu i posljednji primljeni račun VG Čistoće (u elektroničkom obliku – na mobilnom uređaju, ili na papiru).

Naime, od 1. srpnja 2023. VG Čistoća usklađuje način korištenja reciklažnog dvorišta s člankom 86. stavak 4. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021) koji utvrđuje da „osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zatražiti na uvid osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad radi ostvarenja prava iz stavka 2. točke 1. ovoga članka“ (pravo se odnosi na besplatno korištenje reciklažnog dvorišta). Dakle, ako ne predočite navedene dokumente, upravitelj reciklažnog dvorišta ima pravo naplatiti Vam naknadu za uslugu zaprimanja otpada u reciklažno dvorište.

Prilikom ulaska u reciklažno dvorište svaki korisnik dužan je predočiti osobnu iskaznicu te zadnju primljenu uplatnicu VG Čistoće, nakon čega može bez naknade predati doneseni otpad na daljnje zbrinjavanje.

Reciklažna dvorišta namijenjena su isključivo građanima Grada Velike Gorice koji su korisnici usluga VG Čistoće. Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažnom dvorištu, već su zbrinjavanje svog proizvodnog otpada dužne povjeriti ovlaštenom sakupljaču otpada (VG Čistoća d.o.o. za sada ne pruža usluge sakupljanja proizvodnog otpada).

 

Vaša VG Čistoća