Kontakti

Reklamacije vezane uz novi Sustav gospodarenja otpadom i novi Cjenik usluga:

E-mail - reklamacije@vgcistoca.hr

Tel – (01) 6566 757
Tel – (01) 6566 758

Fax - (01) 6566 760

Reklamacije računa:
– (01) 6566 733
– (01) 6566 734

Opomene i Ovrhe:
– (01) 6566 731
– (01) 6566 732

 Reklamacije usluga odvoza:
– (01) 6566 745

Zaduživanje korisnika za uslugu i prijava promjena korisnika:
– (01) 6566 755
– (01) 6566 733

– (01) 6566 757
– (01) 6566 758

 

VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće

10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr