Izjava o pristupačnosti

U skladu Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2018/1523, a u svezi s člankom 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN, broj 17/19) društvo VG Čistoća d.o.o. daje slijedeću

 

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

 

 

Društvo VG Čistoća d.o.o. nastoji svoje internetske stranice  učiniti pristupačnima korisnicima, osobito osobama s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektor (NN, broj 17/19), na snazi od 23. rujna 2019. godine.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu društva VG Čistoća d.o.o.  – www.vgcistoca.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je potpuno u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ( u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Nepristupačan sadržaj

Eventualno nepristupačan sadržaj odnosi se na ostale oblike uredskih datoteka odnosno dokumente koji nisu primarno namijenjeni za korištenje na mrežnim stranicama i koji su uključeni u mrežne stranice, poput prijenosnog formata dokumenata (.pdf) i dokumenata u otvorenim ili vlasničkim oblicima dokumenata (.doc, .docx, .odt i sl.) kako je to navedeno u članku 5. stavak 1. podstavak i) Zakona.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Na traženoj razini.

 

Priprema Izjave o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti pripremljena je, u smislu zahtjeva utvrđenim u Direktivi (EU) 2016/2102 na stvarnoj evaluaciji usklađenosti internetske  stranica društva VG Čistoća d.o.o. sa zahtjevima Direktive (EU) 2016/2102, a koju je, u vidu samoprocjene, provelo društvo VG Čistoća d.o.o.. 

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Obavješćivanje društva VG Čistoća d.o.o. svim neusklađenostima i nepravilnostima vezanim za primjenu Zakona i s tim uvezi davanje povratnih te traženja informacija i sadržaja vezanih za pristupačnost informacijama i sadržajima mrežne stranice Društva obavlja se podnošenjem pisanog Zahtjeva upućenog društvu

  • elektroničkom poštom: pristupacnost@vgcistoca.hr
  • poštom, na adresu VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, Kneza LJ. Posavskog 45

IT administrator

  • Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb