VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Završni radovi na izgradnji zadnje tri kazete na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

Gradonačelnik Dražen Barišić zajedno s predsjednikom uprave VG Čistoće d.o.o. Ivanom Rakom, obišao je Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, gdje su u tijeku završni radovi na izgradnji posljednjih tri kazeta za odlaganje komunalnog otpada. Radi se 8., 9. i 10. kazeti čiji će kapaciteti biti dovoljni za kvalitetno zbrinjavanje otpada.

 

Kao što je napomenuo gradonačelnik, u izgradnju kazeta je utrošeno oko 3 milijuna kuna udruženih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Velike Gorice. Samo odlagalište je napravljeno po najvišim standardima koji zadovoljavaju ekološku zaštitu i gospodarsku ravnotežu goričkog kraja, te je jedno od najuređenijih u Hrvatskoj. Kako za svaki projekt postoje okvirni rokovi za završetak, tako i za zatvaranje posljednjih kazeta. No, dalje ostaje na Vladi i Zagrebačkoj županiji o daljnjoj brizi za taj otpad.

Gradonačelnik je također istaknuo kako je u planu, osim već izgrađenog reciklažnog dvorišta u Mraclinskoj Dubravi, izgradnja pretovarne stanice u koju će se dovoziti i privremeno odložiti nesortirani komunalni otpad, te nakon njegovog selektiranja, isti će se transportirati i biti adekvatno zbrinut. Također, očekuje se raspisivanje natječaja za izgradnju ceste Mraclin – Buševec, tzv. industrijske zaobilazne ceste kojom bi se, prvenstveno sav teretni, a i ostali promet izmijestio iz samog naselja Mraclin. Na taj način bi se izbjeglo prometno zasićenje koje u Mraclinu traje već dugi niz godina. U planu je i potpisivanje ugovora za izvođenje i nastavak kanalizacijske mreže, te sanacija ceste u Mraclinu. Tako će se u Mraclinu u potpunosti obnoviti i izgraditi komunalna infrastruktura što će uvelike doprinijeti poboljšanju kvalitete života.

Predsjednik uprave VG Čistoće d.o.o. Ivan Rak istaknuo je kako je po pitanju gospodarenja otpadom pokrenuto dosta aktivnosti u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako VG Čistoća u skorije vrijeme očekuje dostavu posuda za razvrstavanje, odnosno odvojeno prikupljanje otpada na području cijelog Grada. Jedan dio posuda je već podijeljen, dok se preko spomenutog Fonda apliciralo na 30 – ak tisuća posuda za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže, otpadnog papira i kartona, stakla i biootpada. Iste će građanima biti podijeljene iduće godine. Do 2022. godine, Europska unija odredila je obvezu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada za 50% u odnosu na 2015. godinu. Da VG Čistoća ide u dobrom smjeru, pokazatelj je prethodna godina u kojoj je podijeljen jedan dio posuda za odvojeno prikupljanje otpada za 7 tisuća korisnika, pri čemu se razina razvrstavanja otpada i recikliranja digla s 10% na trenutnih 17%. Podjelom posuda za cijelu Veliku Goricu, razina razvrstavanja otpada po procjenama bi se digla na 30%. Cilj je građane još više potaknuti na odvajanje otpada na kućnom pragu. Upravo zbog važnosti informiranja i educiranja o novom načinu sakupljanja otpada, preko Fonda je prijavljen projekt pod nazivom „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ u vrijednosti od oko 2 milijuna kuna, u sklopu kojeg bi se provele edukativno – informativne aktivnosti u vidu tiskanja različitih promotivnih i edukativnih materijala poput letaka, brošura, plakata i slikovnica za najmlađe u vrtićima i školama, jer je najbolje razvijati svijest o brizi za otpad i njegovom pravilnom razvrstavanju od malih nogu.

Građani mogu na reciklažno dvorište u Mraclinskoj Dubravi, osim prikupljenog neopasnog otpada, donijeti kemikalije i drugi opasni otpad koji će biti adekvatno zbrinut. Mjesto takvom otpadu je upravo na reciklažnom dvorištu, a ne u okolišu čime se stvaraju opasna divlja odlagališta. Također je u planu u narednih 2 do 3 godine preko Fonda osigurati sredstva za sanaciju divljih odlagališta, dok u idućih 5 godina VG Čistoća planira sanirati sva divlja odlagališta na području Grada Velike Gorice. Postavom dodatnih upozorenja za zabranu odlaganja otpada u prirodu i video nadzorom kažnjavali bi se neodgovorni građani koji nepropisno odlažu otpad.

     

 

 

 

Comments are closed.