Anketa o zainteresiranosti korisnika

Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama, molimo Vas da se odazovete na ovu anketu o zainteresiranosti za kompostiranje biootpada putem kompostera.
Ovom anketom želimo u suradnji sa vama dobiti valjane podatke o količini potrebnih kompostera za nabavu u narednom periodu.

Anketa (PDF verzija)