VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Velika Mlaka – zeleni otoci

Zeleni otoci, u osnovi, služe za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil …) i jednim su dijelom bili prijelazno riješenje do uvođenja novog sustava odvojenog prikupljanja otpada, tzv. „odvajanje otpada na kućnom pragu“.

 

 

Velika Mlaka, najveći Mjesni odbor u gradu Velikoj Gorici, donedavno je imala tri zelena otoka:
1. križanje Zamlačke i Ulice Kovači
2. križanje Kramarićeve i Weingartnerove i
3. u ulici Napredak, pored trgovine Konzum.

Dio građana Velike Mlake koristio je spomenute zelene otoke za odlaganje svih vrsta otpada (komunalni, bio-otpad, glomazni …) što je rezultiralo situacijama kao na slikama …

  

 

 

 

 

Iako su djelatnici VG Čistoće redovito obilazili navedene lokacije te čistili i sakupljali sav otpad situacija bi već sljedećeg dana bila ista ili još gora. Uz to u više navrata su oštećivani spremnici za sakupljanje otpada.
Zbog svega navedenog, dana 16.11.2017. u prostorijama VG Čistoće održan je sastanak s predstavnicima MO Velika Mlaka i Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice te je odlučeno da se sa spomenutih lokacija povuku svi spremnici – kontejneri.
Dogovoreno je, također, da se do uređenja novih lokacija ili podjele kanti za odvojeno prikupljanje otpada svim korisnicima, postave spremnici na križanju ulica Napredak i Antuna Grahovara (pored Konzumove trgovine), ali uz nadzor radnika VG Čistoće.
Dana 30.11.2017. spremnici su postavljeni i smješteni u velikom zatvorenom kontejneru od 30 m³ te građani Velike Mlake mogu donositi: otpadni papir, plastičnu, metalnu ambalažu, staklo, tekstil …

  

 

 

 

Nažalost, neke navike su ostale. Već prvog vikenda prostor oko kontejnera je izgledao ovako ….

  

 

 

 

Nadamo se da će se s vremenom i to promijeniti!

 

Comments are closed.