VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Ustroj

Obavljanje djelatnosti i poslova društva organizirano je u slijedećim ustrojstvenim cjelinama:

Ured uprave

– Predstavnik uprave (Quality manager) za upravljanje kvalitetom
– Predstavnik uprave (Environment manager) za upravljanje okolišem
– Administrativni tajnik
– Informatički tehničar

Gospodarenje otpadom

koje obuhvaća djelatnosti iz djelokruga djelatnosti reguliranih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i to:

– Djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u kojoj se obavljaju poslovi sakupljanja i odvoza komunalnog i neopasnog otpada,
– Djelatnost odvojenog prikupljanja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi odvojenog prikupljanja iskoristivih vrsta otada putem „zelenih otoka“ i reciklažnih dvorišta,
– Djelatnost odlaganja otpada, u kojoj se obavljaju poslovi trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog otpada na odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava te sanacija, zatvaranje i monitoring odlagališta u skladu s posebnim propisima

Djelatnost održavanja čistoće,

– u kojoj se obavljaju poslovi iz djelokruga komunalnih djelatnosti reguliranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a podrazumijeva poslove čišćenja ulica i trgova na području grada Velika Gorica,

Stručni poslovi

– Financijsko-računovodstveni poslovi
– Pravni, kadrovski i opći poslovi
– Nabava
– Tehničko održavanje vozila i strojeva
– Razvoj i upravljanje projektima, zaštita okoliša i odnosi s javnošću

 

Shema društva VG Čistoća