VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Upitnik o kućnom kompostiranju

Grad Velika Gorica, temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022., dužan je uvesti odvojeno sakupljanje / zbrinjavanje biootpada od svih korisnika sustava gospodarenja otpadom na području Grada.

Za korisnike koji žive u obiteljskim kućama s okućnicom, gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. već od 2015. godine omogućuje besplatno preuzimanje vrtnog kompostera i kompostiranje biootpada u vlastitom kućanstvu. U okvirima budućeg sustava odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu, korisnici koji u vlastitom kućanstvu već kompostiraju biootpad, ili ga budu kompostirali ubuduće, ne će plaćati odvoz biootpada, koji će se ostalim korisnicima naplaćivati u okviru javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Veličina posude za sakupljanje biootpada te miješanog komunalnog otpada odredit će se na temelju broja članova kućanstva korisnika javne usluge, na temelju izjave koju korisnik daje prilikom sklapanja ugovora o javnoj usluzi, što će biti detaljno opisano Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.
Međutim, radi boljeg planiranja i uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom te kvalitete pružanja javne usluge u budućnosti, ovim putem molimo Vas da nam odgovorite na nekoliko pitanja putem sljedećeg obrasca:

https://goo.gl/forms/rpdidcutqdqfMHKK2

 

Preuzeto s portala www.gorica.hr

Comments are closed.