VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

Kako se već nekoliko mjeseci užurbano radi na uspostavi novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu. Društvo VG Čistoća d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice započinje s provedbom pilot – projekta u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 30. travnja 2019. godine.

Podsjetimo, područja obuhvaćena pilot – projektom su dijelovi gradskih četvrti „Stari Grad“ i „Vladimir Nazor“, odnosno stambene zgrade na adresama M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulicama A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, Habdelićev odvojak, Seljine brigade, M. Kerstnera, K. Šandora Gjalskog, Sisačka ulica, Šetalište F. Lučića, Podložnica, Rakarska ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Pleška ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Trg kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Držislava, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Ratimira i Ulica kneza Trpimira.

Svrha provedbe pilot – projekta je prikupljanje informacija i podataka potrebnih za uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava prikupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada (staklo, papir, PET i MET ambalažnog otpada) na području Grada Velike Gorice, te kako bi se mogao utvrditi model naplate javne usluge gdje je kriterij za obračun cijene javne usluge zapremina spremnika za miješani komunalni odnosno biorazgradivi komunalni otpad pomnožena s evidentiranim brojem pražnjenja tog spremnika u obračunskom razdoblju od jednog mjeseca, sukladno uvjetima utvrđenim u članku 5. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 4, od 16.05.2018. god.) i članka 33. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 94/13 i 73/17).

Tijekom provedbe pilot – projekta elektronskim putem će biti bilježene količine miješanog komunalnog otpada koje korisnik preda u obračunskom razdoblju. Za potrebe evidentiranja broja pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad, spremnici su opremljeni identifikacijskim tag – om (čip) koji će omogućiti bilježenje izvršenog pražnjenja spremnika uređajem instaliranim na kamionu za odvoz otpada. VG Čistoća poziva korisnike usluge uključene u pilot – projekt da miješani komunalni otpad predaju na odvoz samo onda kada se zeleni spremnik za miješani komunalni otpad u potpunosti napuni.

Dinamika prikupljanja i odvoza otpada za vrijeme trajanja pilot – projekta za korisnike individualnog stanovanja (obiteljske kuće) bit će:
▪ miješani komunalni otpad (zeleni spremnik) 2 puta mjesečno
▪ biorazgradivi komunalni otpad (smeđi spremnik) 4 puta mjesečno
▪ plastična i metalna ambalaža (žuti spremnik) 2 puta mjesečno
▪ papir i karton (plavi spremnik) 1 puta mjesečno
Korisnici koji su od VG Čistoće besplatno preuzeli vrtni komposter, biorazgradivi otpad kompostirat će na svojoj nekretnini.

Dinamika prikupljanja i odvoza otpada za vrijeme trajanja pilot – projekta za korisnike kolektivnog stanovanja (zgrade) bit će:
▪ miješani komunalni otpad (zeleni spremnik) 4 puta mjesečno
▪ biorazgradivi komunalni otpad (smeđi spremnik) 4 puta mjesečno
▪ plastična i metalna ambalaža (žuti spremnik) 4 puta mjesečno
▪ papir i karton (plavi spremnik) 4 puta mjesečno
▪ staklo (posebno označeni zeleni spremnik) 1 puta mjesečno

VG Čistoća moli korisnike usluge da tijekom provedbe pilot – projekta u što većoj mjeri odvajaju otpad po vrstama u odgovarajuće spremnike, kako bi podaci koji se prikupe što vjernije odražavali stvarno stanje i zahtjeve obavljanje javne usluge jer će se prikupljeni podaci koristiti kao podloga za uspostavljanje sustava prikupljanja i odvoza navedenih vrsta otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice. Pravilnim razvrstavanjem svih vrsta otpada na kućnom pragu smanjit će se količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.

Comments are closed.