VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Savjetovanje s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica, u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/2017), dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

 

Prijedlog odluke izradio je Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća d.o.o. i stručnim konzultantom, a prije upućivanja na donošenje Gradskome vijeću, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada. Donošenjem ove Odluke sustav odvoza komunalnog otpada s područja Grada Velike Gorice biti će u potpunosti usklađen s važećim propisima.

Odluku je moguće pregledati na web stranici Grada Velike Gorice:
Savjetovanje s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice – kliknite ovdje ,
gdje se može preuzeti i obrazac za davanje primjedbi i prijedloga:

Savjetovanje s javnošću traje od 24.01.2018. do 22.02.2018.

 

Comments are closed.