Raspored odvoza kom. otpada:

VG Čistoća

Raspored odvoza glom. otpada:

VG Čistoća

Spremnici za reciklažni otpad:

VG Čistoća

Spremnici za tekstilni otpad:

VG Čistoća

Cjenik usluga:

VG Čistoća

Javna Nabava:

VG Čistoća

Pravo na pristup informacijama:

VG Čistoća

———————————————–

Poveznice:

Grad Velika Gorica

Projekti:

IMBY

Priprema-pozor-recikliraj!

Ekoregija Velika Gorica

Reklamacije

Reklamacije računa:
– (01) 6566 733

Reklamacije usluga:
– (01) 6566 745

Zaduživanje korisnika za uslugu i prijava promjena korisnika:
– (01) 6566 755
– (01) 6566 733
 

VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće

10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr