VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Reklamacije

Reklamacije računa:
– (01) 6566 733

Reklamacije usluga:
– (01) 6566 745

Zaduživanje korisnika za uslugu i prijava promjena korisnika:
– (01) 6566 755
– (01) 6566 733
 

VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće

10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr