VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Raspored odvoza glomaznog otpada u 2020. godini

 

Raspored odvoza glomaznog otpada i postava mobilnog reciklažnog dvorišta za gradske četvrti i mjesne odbore u 2020. godini (PDF format)

Comments are closed.