VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Pravo na pristup informacijama

ZAKONI I OSTALI PROPISI

INTERNE ODLUKE I AKTI

ODLUKE I ZAKLJUČCI NADZORNOG ODBORA

ODLUKE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Klikom na donji link upišite korisničko ime i lozinku i kliknite na “prijava”. Ukoliko niste korisnik servisa javne objave, registrirajte se na istoj stranici.
FINANCIJSKI PLAN, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, IZVJEŠTAJ O RADU I REVIZORSKO IZVJEŠĆE

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU

FINANCIJSKI PLAN

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Naputak o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i uporabu informacija

Katalog informacija društva VG Čistoća d.o.o.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

Službenik za informiranje

pristupinfo@vgcistoca.hr