VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Počela podjela kompostera

Danas su djelatnici VG Čistoće počeli dijeliti besplatne kompostere zainteresiranim građanima, čiji su zahtjevi zaprimljeni od prošlogodišnje podjele. Narednih će dana tristotinjak građana na kućnu adresu dobiti svoj besplatan komposter za kompostiranje biootpada u domaćinstvu.

 

 

Ukratko, znači da će sav prikladan biootpad – npr. ostatke od pripreme hrane (kora i ljuske voća i povrća, ostatci kruha, ljuske od jaja, talog kave, vrećice od čaja), vrtni biootpad (otkos trave, suho lišće, granje, piljevina, ostatci korova, zemlja iz lonaca za cvijeće itd.) – ubacivati u komposter, umjesto da ga bacaju u kante za miješani komunalni otpad. Na taj će način građani doprinijeti smanjenju količine biootpada koji se odlaže na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, time i smanjenju utjecaja na klimatske promjene koje bi takav biootpad proizveo ukoliko se tamo odloži. Ujedno će smanjiti ukupnu količinu otpada koji predaju na zbrinjavanje, što će ubrzo imati utjecaj i na cijenu koju domaćinstva plaćaju za zbrinjavanje otpada.

Podsjetimo, prošle je godine podijeljeno 1200 kompostera koje su osigurali Grad Velika Gorica i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ove godine su Grad Velika Gorica i Zagrebačka županija osigurali dodatnih 400 kompostera.

Akcija se nastavlja i dalje i još uvijek se zaprimaju zahtjevi za dodjelu besplatnog kompostera. Besplatni komposter mogu zatražiti svi građani vlasnici obiteljskih kuća i korisnici usluga VG Čistoće. Anketu odnosno obrazac zahtjeva za dodjelu kompostera možete skinuti na našoj web stranici ili ga zatražiti na blagajni VG Čistoće, Kneza Ljudevita Posavskog 45.

 

Comments are closed.