VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

PILOT PROJEKT – Organizacija sustava odvojenog prikupljanja otpada

Društvo VG Čistoća d.o.o. započelo je s provedbom Pilot projekta koji ima za svrhu testiranje organizacije sustava odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje količina miješanog komunalnog otpada kojeg se trajno odlaže na odlagalištu otpada.

Cilj pilot projekta je povećati ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada na razinu utvrđenu Strategijom gospodarenja otpadom prema kojem bi količine odvojeno prikupljenog otpada do 2020. godine trebale doseći razinu od 50 % ukupne količine proizvedenog otpada.

U I fazi  pilot projekta implementacija sustava od vrata do vrata obuhvatila je 6.600 korisnika usluga u stambenim zgradama, a u ovoj II fazi posude za odvojeno prikupljanje otpada dobiti će se 3.200 korisnika usluga (obiteljske kuće). Ukupno je u obje faze obuhvaćeno nešto manje od 10 000 korisnika odnosno oko 50 %.

 

 

 

 

 

– žute posude, u koje se zajedno odlažu plastična ambalaža i limenke (PET i MET)
– plave posude, za papir.

U ovoj fazi  obuhvaćene su sljedeće gradske četvrti: Braća Radić, Hrvatski Velikani, Miljenko Granić, Vladimir Nazor i dio gradske četvrti Stari Grad, koje imaju dinamiku odvoza komunalnog otpada dva puta tjedno.

Pražnjenje ovih posuda obavljati će se prema rasporedu o kojem će korisnici biti  naknadno obaviješteni.

U vremenu provođenja pilot projekta prikupljati će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada te izvršiti analiza prikupljenih podataka koji će onda poslužiti kao temelj izrade operativnog plana za uvođenje novog sustava odvojenog prikupljanja otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice. Također će se izvršiti analiza investicijskih i operativnih troškova novog sustava te kalkulacija ostvarenih ušteda.

U ovoj fazi Pilot projekta ne planira se izmicati posude za miješani komunalni otpad (zelene) jer se ovim projektom još uvijek ne uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada te će se miješani komunalni otpad i dalje odvoziti u dosadašnjem režimu.

Usporedno s podjelom posuda za odvojeno prikupljanje otpada nastavlja se i podjela kompostera svim zainteresiranim korisnicima usluga – vlasnicima obiteljskih kuća kako u gradskim četvrtima tako i u okolnim naseljima Grada Velika Gorica.

O daljnjem tijeku Pilot projekta građani će biti obaviješteni pisanim putem ili putem objava na web stranici Društva: www.vgcistoca.hr

Za detaljnije informacije vezano na provedbu Pilot projekta možete postaviti upit na e-mail adrese: vgcistoca@vgcistoca.hrtomo.cekovic@vgcistoca.hr  ili na telefone: 01 6268 078; 01 6566-750.

Comments are closed.