VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Novosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci zahuktavaju se aktivnosti na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području našega Grada. Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s VG Čistoćom d.o.o. iskoristio je priliku koja se pružila i prijavio projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na kućnome pragu – kanti, kontejnera i kompostera – na javni poziv za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji je raspisan u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Opremanjem sustava gospodarenja otpadom želi se postići jedan od ključnih ciljeva Operativnog programa, a to je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištima, što bi trebalo postići odvojenim sakupljanjem i recikliranjem više od 60 % komunalnog otpada koji sada završava na odlagalištima, odnosno u slučaju Velike Gorice na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava.

Grad je temeljem prihvaćenog projektnog prijedloga s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelom sklopio ugovor vrijedan 9.111.829,80 kuna, od čega se svega 1.366.774,02 kuna, odnosno 15 %, osigurava iz Proračuna Grada Velike Gorice, dok se 85 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije. U okviru projekta planira se nabaviti 9.540 plavih kanti i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, 140 zelenih kontejnera za odvojeno sakupljanje stakla na javnim površinama, 9.560 žutih kanti i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadne plastične i metalne ambalaže, 3.480 smeđih kanti i spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada te 7.000 vrtnih kompostera koje će djelatnici VG Čistoće podijeliti korisnicima u obiteljskim kućama kako bi sami kompostirali svoj biootpad.

Realizacijom ovog projekta sustav gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice u potpunosti će se opremiti i pripremiti za implementaciju nedavno donesene Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, odnosno svi korisnici dobit će na kućni prag nove posude za odvojeno sakupljanje otpadnog papira/kartona, plastične/metalne ambalaže te biootpada, koje će se postaviti uz postojeće posude za sakupljanje miješanog komunalnog otpada. Odvojeno sakupljanje otpadne staklene ambalaže i dalje će se obavljati putem spremnika na javnim površinama, osim u stambenim zgradama, gdje će se postaviti zasebne kante za sakupljanje otpadnog stakla.

Kako bi sustav u potpunosti zaživio i građani preuzeli dobru naviku odvajanja otpada na kućnome pragu, važno ih je educirati i informirati o svim pravilima novoga načina sakupljanja otpada. To će se postići provedbom projekta edukacije i informiranja pod nazivom „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ koji je također prijavljen za sufinanciranje iz europskih fondova, u okviru poziva za prijavu projekata „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ također iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

U sklopu ovog projekta provest će se edukativno – informativne aktivnosti u vidu tiskanja različitih promotivnih i edukativnih materijala – letaka, brošura, slikovnica, plakata – o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacija putem emisija i oglasa na radiju i regionalnoj televiziji, izrada internetskog portala o pravilnom gospodarenju otpadom koji će biti dio portala Grada Velike Gorice, postava edukativne kazališne predstave za djecu, održavanje edukativnih radionica, konferencija i sajmova na kojima će se educirati građane o pravilnom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 1.944.701,50 kuna, a od toga iz EU fondova za sufinanciranje je na raspolaganju 1.200.000,00 kuna. Projekt će se provoditi tijekom 20 mjeseci, a počinje 2019. godine.

U svakom slučaju, naredno razdoblje u pogledu korištenja europskog novca za usklađivanje sustava gospodarenja otpadom s europskim pravilima, bit će, čini se, vrlo uspješno i učinkovito. Ostaje za vidjeti kako će građani prihvatiti nove dobre navike i hoćemo li napokon u pogledu gospodarenja otpadom uhvatiti korak s razvijenim zemljama Europske unije.

Comments are closed.