VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Nastavak podjele posuda za odvojeno prikupljanje otpada

Završetkom ljeta i sezone godišnjih odmora te povratkom naših građana njihovim domovima, VG Čistoća nastavlja podjelu plavih i žutih posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada. U plavo obojane posude odlaže se papir, u žute posude odlažu se plastična i metalna ambalaža (PET i MET ambalaža). Ovim aktivnostima nastavlja se provođenje druge faze pilot projekta odvajanja otpada na kućnom pragu.

 

U vremenu provođenja pilot projekta prikupljati će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno sakupljenog otpada te izvršiti analiza prikupljenih podataka koji će onda poslužiti kao temelj izrade operativnog plana za uvođenje novog sustava odvojenog prikupljanja otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice. Također će se izvršiti analiza investicijskih i operativnih troškova novog sustava te kalkulacija ostvarenih ušteda.

Od ponedjeljka 18. rujna djelatnici VG Čistoće posude će dijeliti obiteljskim kućama na području od Avenije Pape Ivana Pavla II do  Zagrebačke ulice uključujući i Zagrebačku od križanja s Kolodvorskom do Zubaka te od Ulice Jurja Dobrile do Ulice Hrvatske Bratske Zajednice uključujući i HBZ te Ulicu kraljice Katarine, Ulicu kraljice Jelene i Ulicu kralja Petra Svačića (dakle, nekadašnje Kokotovo naselje i dio naselja Cibljanica i Cvjetno).

Uz posude građani će dobiti i brošure s uputama što se odlaže u pojedine posude kao i raspored pražnjenja posuda do kraja kalendarske godine.

Tako će se plastična i metalna ambalaža odvoziti utorkom, svakog trećeg tjedna, počevši

24.10.2017.

14.11.2017.

05.12.2017.

26.12.2017. – Božićni blagdani – odvoz će biti u subotu 30.12.2017.

 

Papir će se odvoziti utorkom, svaki četvrti tjedan, počevši

31.10.2017.

28.11.2017.

26.12.2017. – Božićni blagdani – odvoz će biti u subotu 30.12.2017.

 

U ovoj fazi projekta ne planira se izmicati posude za miješani komunalni otpad (zelene) jer se ovim projektom još uvijek ne uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada te će se miješani komunalni otpad i dalje odvoziti u dosadašnjem režimu.

  

Comments are closed.