Raspored odvoza kom. otpada:

VG Čistoća

Raspored odvoza glom. otpada:

VG Čistoća

Spremnici za reciklažni otpad:

VG Čistoća

Spremnici za tekstilni otpad:

VG Čistoća

Cjenik usluga:

VG Čistoća

Javna Nabava:

VG Čistoća

Pravo na pristup informacijama:

VG Čistoća

———————————————–

Poveznice:

Grad Velika Gorica

Projekti:

IMBY

Priprema-pozor-recikliraj!

Ekoregija Velika Gorica

mojOtpad

Geografski informacijski sustav (GIS) za obradu i prikaz podataka o posudama (kontejnerima) za sve vrste otpada, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i mobilnim reciklažnim dvorištima.
 
mojOtpad