VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

mojOtpad

Geografski informacijski sustav (GIS) za obradu i prikaz podataka o posudama (kontejnerima) za sve vrste otpada, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i mobilnim reciklažnim dvorištima.
 
mojOtpad