VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Još jedan kvart dobio posude za odvojeno prikupljanje otpada

VG Čistoća nastavlja podjelu plavih i žutih posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada. Ovoga puta posude su podijeljene u tzv. “Pjesničkom naselju” u Velikoj Gorici koji obuhvaća sljedeće ulice: Šenoina, Šenoin put 1,2 i 3, Majerova, Ujevićeva, Cvetkovićeva, Habdelićeva, Habdelićev odvojak, Seljine brigade i Kerstnerova ulica. Ovim aktivnostima nastavlja se provođenje druge faze pilot projekta odvajanja otpada na kućnom pragu.

U plavo obojane posude odlaže se papir, u žute posude odlažu se plastična i metalna ambalaža (PET i MET ambalaža). Uz posude građani će dobiti i brošure s uputama što se odlaže u pojedine posude kao i raspored pražnjenja posuda u nadolazećem periodu.

Tako će se plastična i metalna ambalaža odvoziti ponedjeljkom, svakog trećeg tjedna, počevši

11.12.2017.

01.01.2018. – Nova Godina – odvoz će biti u utorak 02.01.2018.

Papir će se odvoziti ponedjeljkom, svaki četvrti tjedan, počevši

18.12.2017.

08.01.2018.

U vremenu provođenja pilot projekta prikupljati će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno prikupljenog otpada te izvršiti analiza prikupljenih podataka koji će onda poslužiti kao temelj izrade operativnog plana za uvođenje novog sustava odvojenog prikupljanja otpada za cijelo područje Grada Velike Gorice. Također će se izvršiti analiza investicijskih i operativnih troškova novog sustava te kalkulacija ostvarenih ušteda.

U ovoj fazi projekta ne planira se izmicati posude za miješani komunalni otpad (zelene) jer se ovim projektom još uvijek ne uvodi odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada te će se miješani komunalni otpad i dalje odvoziti u dosadašnjem režimu.

  

Comments are closed.