Obavijesti:

VG Čistoća

VG Čistoća

VG Čistoća

VG Čistoća

VG Čistoća

VG Čistoća

VG Čistoća

Poveznice:

Grad Velika Gorica

Projekti:

IMBY

Priprema-pozor-recikliraj!

Ekoregija Velika Gorica

Javna nabava

Plan nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukob interesa

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Javna nadmetanja

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima

PRAVILNIK o načinu upravljanja postupcima jednostavne nabave