VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Javna nabava

Plan nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukob interesa

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Registar ugovora 2017

Javna nadmetanja

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima

PRAVILNIK o načinu upravljanja postupcima jednostavne nabave