VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Gdje smo

 

 

 

1. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr

 

 

2. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Velika Gorica
Ivana Gorana Kovačića bb
Tel.: (01) 6646 982

 

 

 

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Mraclinska Dubrava, Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 078

 

 

 

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava,
Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 051