Raspored odvoza komunalnog otpada:

VG Čistoća

 

Raspored odvoza glomaznog otpada:

VG Čistoća

 

Spremnici za reciklažni otpad:

VG Čistoća

 

Spremnici za tekstilni otpad:

VG Čistoća

 

Cjenik usluga:

VG Čistoća

 

Javna Nabava:

VG Čistoća

 

Pravo na pristup informacijama:

VG Čistoća

 

Poveznice:

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Gdje smo

 

 

 

1. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
10 410 Velika Gorica, Kneza Ljudevita Posavskog 45
Tel.: (01) 6566-750
Fax: (01) 6566-760
e-mail: vgcistoca@vgcistoca.hr
Web: www.vgcistoca.hr

 

 

2. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Velika Gorica
Ivana Gorana Kovačića bb
Tel.: (01) 580 5585

 

 

 

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Reciklažno dvorište Mraclin, Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 078

 

 

 

3. VG Čistoća, d.o.o. za održavanje čistoće
Odlagalište neopasnog komunalnog otpada Mraclin
Ladislava Galekovića bb, 10410 Mraclin
Tel.: (01) 6268 051