VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Galerije

Čišćenje javnih površina

 

 

 

Odvoz komunalnog otpada

 

 

 

Odlagalište neopasnog otpada

 

 

 

Vozila i strojevi

 

 

 

Zeleni otoci

 

 

 

Komposteri i posude za odvojeno prikupljanje

 

 

 

Mobilno reciklažno dvorište

 

 

 

Reciklažno dvorište Velika Gorica

 

 

 

Reciklažno dvorište Mraclinska DubravaReciklažno Mraclinska Dubrava

 

 

 

VG Goričanka – otvorenjevgg_01