VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Dječji vrtić Lojtrica – Eko vrtić

Prošlog tjedna, na zamolbu ravnateljice Dječjeg vrtića Lojtrica, djelatnici VG Čistoće dostavili su kompostere centralnom i područnim objektima spomenute ustanove. Prema riječima ravnateljice Ljube Brnadić, kompostere će koristiti prvenstveno u svrhu edukacije ali i za njihovu stvarnu namjenu – kompostiranja bio otpada.

 

U svojim objektima, djelatnici i mali polaznici su i dosad odvajali otpad stoga će komposteri i učenje kako se kompostira, biti samo nastavak tog procesa. Djeca će sa svojim tetama izdvajati bio otpad iz kuhinje, sakupljati lišće, grančice i pokošenu travu sa zelenih površina te ih stavljati u kompostere i promatrati što se događa. Dobiveni kompost mogu stavljati oko biljaka u cvjetnjaku njihovog modernog vrtića. Na ovaj način djeca od najranije dobi kroz igru usvajaju navike i stječu osnovna znanja o važnosti odgovornog ponašanja prema okolišu. Pretpostavka je da će usvojene navike nastaviti prakticirati i u svojim domovima zajedno sa svojim roditeljima i ukućanima te i na taj način doprinijeti promjeni svijesti naših sugrađana te aktivno sudjelovati u očuvanju okoliša.

  

 

 

 

 

Dječji vrtić Lojtrica se ponosi statusom Eko vrtića (program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova),  te su nedavno sudjelovali na međunarodnoj konferenciji Eko škola u Sloveniji, gdje su uspješno predstavljali našu zemlju i naš grad.

  

 

 

 

 

Za kraj, izdvojit ćemo jednu misao pronađenu na Internet stranici vrtića:

„Dobrim idejama želimo potaknuti promjene, promjenama oblikovati djecu, roditelje i sve nas u čuvare našeg planeta.“

 

Comments are closed.