VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Raspored odvoza komunalnog otpada

 

Raspored odvoza komunalnog (zelene posude) i odvojeno prikupljenog otpada (žute i plave posude) za razdoblje 01.05.2018. – 31.12.2018.