VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Pilot projekt

Obavijest o početku provedbe pilot-projekta (kuće)

Obavijest o početku provedbe pilot-projekta (zgrade)

Popis ulica i stambenih zgrada obuhvaćenih pilot projektom

Raspored odvoza komunalnog (zelene posude), biorazgradivog (smeđe posude) i odvojeno prikupljenog otpada (žute i plave posude) – obiteljske kuće – za 2019. godinu

Raspored odvoza komunalnog (zelene posude), biorazgradivog (smeđe posude) i odvojeno prikupljenog otpada (žute i plave posude) – stambene zgrade – za 2019. godinu

Odvojeno sakupljanje papira, ambalaže i biootpada na kućnom pragu

Vodić za kućno kompostiranje