VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

18.01.2020.

Kreće podjela kompostera

Od 20. siječnja podjela kompostera “od vrata do vrata” – Manji računi za one koji razdvajaju otpad

Uspostava boljeg javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštitom javnog interesa cilj je novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na cijelom području Grada Velika Gorice kojega implementira VG Čistoća.

Više…

07.01.2020.

Obavijest o sakupljanju božićnih drvaca

Poštovani građani,
kao i svake godine, nakon blagdana Sveta tri kralja počinje sakupljanje rezanih božićnih drvaca na području Grada Velike Gorice.

Božićna drvca možete odložiti:
• na zelenu površinu u blizini spremnika za komunalni otpad
• pored zelenih otoka
• na reciklažnim dvorištima: – Velika Gorica, Ivana Gorana Kovačića bb (Sajmište) – Mraclinska Dubrava (pored odlagališta)

Više…

28.11.2019.

Raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada u 2020. godini (gradske četvrti s dva odvoza komunalnog otpada tjedno)

 

Raspored odvoza odvojeno prikupljenog otpada (PDF format)

28.11.2019.

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada u 2020. godini

 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada (PDF format)

28.11.2019.

Obavijest o odvozu komunalnog otpada na blagdane u 2020. godini.

 

Blagdanima i državnim praznicima u 2020. godini otpad će se odvoziti po redovnom rasporedu za te dane u tjednu osim u dane istaknute niže u ovoj obavijesti.

 

 

Više…

28.11.2019.

Raspored odvoza glomaznog otpada u 2020. godini

 

Raspored odvoza glomaznog otpada i postava mobilnog reciklažnog dvorišta za gradske četvrti i mjesne odbore u 2020. godini (PDF format)

18.11.2019.

Mobilna reciklažna dvorišta u 2019. godini „progutala“ više od 8,8 tona otpada!

Mobilno reciklažno dvorište je kontejner većih dimenzija u kojem se nalaze spremnici u koje građani mogu odložiti različite vrste korisnog i problematičnog otpada, u 26 odjeljaka za pojedine vrste otpada.

Više…